Information om tandblekning

Med 4 år i branschen har vi satt kosmetisk tandblekning på kartan. Därmed kan vi stolt presentera oss som originalet.

Vår tandblekning är helt i linje med EU direktivet 2011/84 gällande kosmetiska produkter. Den är även vegansk samt europatillverkad.

Mighty Smile är ett helt svenskt företag med lager i Sverige. Vi har under dessa 4 år utvecklat både produkter samt behandlingsteknik. Vår ena utveckling har bland annat varit fokus på gelen. Vi vill säkerställa att gelens kvalitet inte påverkas under leverans samt lagerhållnig och behöver därför inte förvaras kyld. Samt att vi har alla kit i ljusskyddande påsar.


Den vanligaste frågan är behandlingens hållbarhet.

Vårt svar: En kosmetisk tandblekning får inte innehålla eller frisätta mer än 0.1% väteperoxid. Gör den det är det endast tandläkare eller personer med likvärdig utbildning som får utföra behandlingen. Vi ändrar inte emaljens struktur utan tar endast bort missfärgningar. Missfärgningar byggs upp under årens gång samt påverkas av kost, hälsa och munhygien. Alla har olika lätt/svårt att få missfärgningar på tänderna och alla människor har olika nyans på tänderna. Vår produkt gör jobbet på tanden tillsammans med kallt led-ljus för att ta bort/minska missfärgningar.

Hur länge resultatet håller är upp till kundens egna munhygien, kostvanor, nyans samt hur man följer skötselråden. Eftersom alla bygger upp missfärgningar olika snabbt är hållbarheten också individuellt. Att garantera att resultatet håller under en viss tid anser vi vara missvisande marknadsföring då alla personer har olika PH värden i munnen samt olika utgångslägen kring hur tanden bygger upp missfärgningar. Samt att vi inte ändrar någon struktur på tanden som i sin tur minimerar att missfärgningar byggs upp, men att ändra strukturen är inte skonsamt och hör inte hemma hos vår kosmetiska skonsamma metod.

Våra rekommendationer är att underhålla det med återbesök 3-6 månader. Det finns dom som kan vänta längre än så också. Dem som garanterar hållbarhet under en viss tid jobbar ofta med väteperoxid, vilket inte är lagligt att jobba med om det överstiger 0.1% och du inte besitter en utbildning som tandläkare eller dylikt.

Vi har också under dessa åren utvecklat behandlingstiden. Gelen har en begränsad verkningstid under behandlingen tillsammans med lampan. Därför byter man gel 2 gånger under behandlingens gång (behandlingstid 10 min x3).

Att öka behandlingstiden ger inte mer resultat på tanden då gelen efter en viss tid slutar verka, och efter 30 minuter uppnår man det resultat som tanden klarar av att ge tillsammans med vår gel. Eftersom vi endast tar bort missfärgningar på tanden kan du uppnå som max din ursprungsfärg. Denna färg är också individuell, vissa uppnår denna nyans redan efter ett besök eller efter ytterligare besök. Varför man väntar med ett yttelrigare besök är för att tanden är uttorkad och man väntar tills tanden uppnåt sin normala fuktbalans (48h) för att göra om det. Vi vill försöka återskapa den naturliga färgen och att kunden underhåller denna nyans med exempelvis touch ups.